Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 17:55

Πρόγραμμα 2

Σε αυτό το πρόγραμμα μαθαίνουμε να συντάσσουμε μόνοι μας και σε ελάχιστο χρόνο ημερήσιο κρητικό διαιτολόγιο με εύκολο τρόπο και τη χρήση κατάλληλου υπολογιστικού προγράμματος. Στη συνέχεια μπαίνουμε σε διαδικασία εφαρμογής του για ένα μήνα με εβδομαδιαία αναφορά και έλεγχο για την επιτυχία του δημιουργηθέντος διαιτολογίου έτσι ώστε να μας γίνει, σε αυτό το χρόνο καθημερινή συνήθεια και τρόπος ζωής. Το πρόγραμμα διατροφής μπορεί να είναι νηστίσιμο (Τετάρτη, Παρασκευή και τις διατεταγμένες νηστείες) ή μη νηστίσιμο (λέγεται αρτύσιμο). Με αυτό τον τρόπο εξαλείφουμε το junk food.